» » პარაზიტების განადგურება

პლანეტის მოსახლეობის 35% ჭიებითაა დანფიცირებული...

XXI საუკუნეში, მიუხედავად კაცობრიობის საოცარი..