ასაკობრივ ცხიმს ეშინია მისი როგორც ცეცხლის...

თუ ყოველთვის გინდათ რაღაცით წახემსება და,..